Rechtsvorm
Doorn en Keizer B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam.

Algemene voorwaarden
Doorn en Keizer B.V. hanteert algemene voorwaarden, die u hier kunt downloaden.

Adres
Doorn en Keizer B.V.
Piet Heinkade 55
1019 GM Amsterdam
Tel.nr.: +31 (0)88 7304600
Email: info@denklaw.nl

Kamer van Koophandel
Doorn en Keizer B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder het nummer 59.41.79.78.

BTW nummer
BTW nummer: NL853472464B01.

Nederlandse Orde van Advocaten
De advocaten van Doorn en Keizer B.V. zijn geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA). De contactgegevens van de NOVA luiden als volgt:
Neuhuyskade 94
2596 XM Den Haag
Tel.nr.: 070 – 335 35 35
Email: info@advocatenorde.nl.

Voorts zijn de gedragsregels, de Verordening op de Advocatuur, de Regeling op de advocatuur en de Advocatenwet van toepassing op Doorn en Keizer B.V. Voor meer informatie over de NOVA en de voornoemde wet- en regelingen kunt u terecht op de website van de NOVA: www.advocatenorde.nl.

Beroepsaansprakelijkheid
Doorn en Keizer B.V. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Ingeval en voor zover in verband met een contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van Doorn en Keizer B.V. voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van opdrachten, onder de door Doorn en Keizer B.V. gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet wordt uitgekeerd om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan drie maal het bedrag dat Doorn en Keizer B.V. in het betreffende jaar exclusief omzetbelasting heeft gefactureerd in de betreffende kwestie, met een maximum van € 25.000, zegge vijfentwintigduizend euro.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft in beginsel wereldwijde dekking, maar de aansprakelijkheidsbeperking kan per regio verschillen, en is ondergebracht bij AON Risk Solutions. De adresgegevens van AON Risk Solutions luiden als volgt:
AON Risk Solutions
Postbus 12250
1100 AG Amsterdam
Paalbergweg 2-4
1105 AG Amsterdam.

Meer informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, waarvan de voorwaarden van tijd tot tijd kunnen verschillen, is beschikbaar voor onze cliënten.

Klachtenregeling
Mocht u onverhoopt ontevreden zijn over onze dienstverlening of de hoogte van een declaratie, dan verzoeken wij u deze klacht voor te leggen aan de desbetreffende advocaat of aan de klachtenfunctionaris (m.hoogendoorn@denklaw.nl). De klacht zal in behandeling worden genomen conform de kantoorklachtenregeling.

ARBEIDSRECHTELIJKE VRAAG

Doorn en Keizer heeft diverse specialisten die u ondersteunen met uw arbeidsrechtelijke vraagstukken.