Wet Huis voor Klokkenluiders: vanaf 1 juli 2016 verplichte interne procedure en nieuw benadelingsverbod

Op 1 juli 2016 zal de Wet Huis voor Klokkenluiders (WHvK) in werking treden. Het doel van deze wet is om de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden binnen organisaties te verbeteren door onderzoek daarnaar mogelijk te maken en melders beter te beschermen. Klik op link voor onze nieuwsbrief met daarin een overzicht van de belangrijkste veranderingen voor werkgevers:

Nieuwsbrief wet huis voor klokkenluiders

Als u een klokkenluidersregeling wilt opstellen of wilt onderzoeken of uw huidige regeling WHvK-proof is, dan kunt u contact opnemen met Wietje de Muinck Keizer (w.demuinkkeizer@denklaw.nl) en Martine Hoogendoorn (m.hoogendoorn@denklaw.nl).