In deze nieuwsbrief informeren wij u over belangrijke recente en toekomstige wetswijzigingen met betrekking tot de volgende onderwerpen:
1. Indexatie dagloon, minimumloon en transitievergoeding 
2. Wijziging Wet Minimumloon: ruimere reikwijdte
3. Indexatie inkomenscriteria kennismigrant
4. Verhoging AOW en pensioenleeftijd
5. Regeerakkoord: keep you posted
6. Privacy: eindsprint tot invoering AVG

Klik op de onderstaande link voor onze nieuwsbrief: http://mailchi.mp/c2329d573206/nieuwsbrief-wetswijzigingen-2018