Wetsvoorstel bescherming bedrijfsgeheimen: can you keep a secret?

In deze tijd van globalisering, uitbesteding van werkzaamheden en steeds langere toeleveringsketens en digitalisering is het steeds lastiger om vertrouwelijke bedrijfsgegevens ook echt vertrouwelijk te houden. Daar komt bij dat het binnen de Europese Unie per lidstaat verschilt hoe de bescherming van bedrijfsgeheimen wettelijk geregeld is. De Europese wetgever heeft daarom in 2016 een Richtlijn Bescherming bedrijfsgeheimen aangenomen om door harmonisatie binnen de lidstaten een betere minimale bescherming met betrekking tot bedrijfs-geheimen te waarborgen en meer rechtszekerheid te creëren binnen de Europese Unie. De richtlijn dient uiterlijk 9 juni 2018 te zijn geïmplementeerd in nationale regels. Met het oog daarop is op 10 november 2017 het wetsvoorstel Bescherming bedrijfsgeheimen aan de Tweede Kamer voorgelegd. Hieronder zullen wij kort de belangrijkste punten van het wetsvoorstel bespreken: het doel van deze nieuwe regels, de definitie van bedrijfsgeheimen, (on)rechtmatige verkrijging, gebruik en openbaarmaking en de handhavingsmogelijkheden voor bedrijven.

Long read, leestijd: 10 minuten

Klik op de link voor onze nieuwsbrief: https://mailchi.mp/5f80c06ccd88/wetsvoorstel-bescherming-bedrijfsgeheimen