Opvolger Wet DBA laat (weer) op zich wachten…

De uitwerking van de opvolger van de Wet DBA heeft vertraging opgelopen. In zijn tweede voortgangsbrief van 26 november jl. informeert Minister Koolmees de Tweede Kamer over de status van de opvolger van de Wet DBA, deze zal pas in januari 2021 in werking treden.

In onze nieuwsbrief bespreken we welke acties zijn genomen en welke vervolgstappen te verwachten zijn:

https://mailchi.mp/2eab6791405c/opvolger-wet-dba-laat-weer-op-zich-wachten

#ZZP#WetDBA