Update – De wetswijzigingen vanaf 1 januari 2016 op een rij

Update – De wetswijzigingen vanaf 1 januari 2016 op een rij Inhoudsopgave Wet Aanpak Schijnconstructies  Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Wet Flexibel Werken Werkloosheidswet (WW) Dagloon Transitievergoeding AOW-leeftijd Kennismigrant Privacy Wet Aanpak Schijnconstructies  Op 1 juli 2015 is de Wet Aanpak Schijnconstructies ingevoerd en bepaalde delen daarvan treden op 1 januari 2016 in werking: Onderwerp Vanaf 1 juli 2015 Vanaf 1 januari 2016 Informatie-uitwisseling De Inspectie SZW kan vermoedens van Meer lezen