Nieuwsbrief Wetswijzigingen 2018

In deze nieuwsbrief informeren wij u over belangrijke recente en toekomstige wetswijzigingen met betrekking tot de volgende onderwerpen: 1. Indexatie dagloon, minimumloon en transitievergoeding  2. Wijziging Wet Minimumloon: ruimere reikwijdte 3. Indexatie inkomenscriteria kennismigrant 4. Verhoging AOW en pensioenleeftijd 5. Regeerakkoord: keep you posted 6. Privacy: eindsprint tot invoering AVG Klik op de onderstaande link voor onze nieuwsbrief: http://mailchi.mp/c2329d573206/nieuwsbrief-wetswijzigingen-2018